وبسایت صحافان یکساله شد.

از تمامی عزیزانی که یاری گر ما در این راه بودند سپاسگذاریم و تمام سعی ما بر این است که در ادامه راه با امکانات گسترده تری بتوانیم در خدمت تمامی مردم مهربان و دوست داشتنی ایران زمین باشیم.