صحافی میثاق از سال 1370 فعالیت خود را در زمینه چاپ ،صحافی و خدمات و تکثیر دانشجویی آغاز نموده است.و افتخار دارد با سابقه ای 30 ساله در خدمت همه هموطنان عزیز در این صنعت باشد.تمامی خدمات صحافی میثاق به صورت حضوری و غیر حضوری قابل سفارش می باشند.