شماره حساب ها جهت تسویه سفارشات صحافی گالینگور و صحافی پایان نامه

شماره حساب بانک مسکن:

4191272921209

 

شماره کارت بانک مسکن :

6280-2314-4716-5126

به نام مهدی توکلی