برای سفارش خدمات مورد نظر خود به قسمت منوی خدمات رفته و گزینه مورد نظر خود را انتخاب نمایید و در قسمت سفارش خدمت مورد نظر مشخصات خود و کمیت و کیفیت سفارش خود را انتخاب نموده و فایل مربوطه را در صورت نیاز  آپلود نمایید.